Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni solardepo.hu webkatalógusunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webkatalógus működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. Üzemeltetői adatok

Cégnév: L és M kft.

Székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 82.

Adószám: 10564705-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-001102

Kibocsátó cégbíróság: Csongrád Megyei Cégbíróság, Műk.eng.sz: L12549/2014 (Szentes Város Önkormányzat)

Működési terület: országos

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: info@solardepo.hu

Telefonos elérhetőség: 30/548-570-6

Kapcsolattartó neve: Huszka Lajos
Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.; 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; info@mhosting.hu

1.2. Megjelenített termékek köre

- Napelemek

- Napkollektorok

- Tartószerkezetek az előzőekhez

- Minden más megújuló energiához kapcsolatos termék

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.  A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

2. RENDELÉS, SZÁLLÍTÁS, FIZETÉS

2.0. A solardepo.hu oldalon rendelés leadására nincs lehetőség, se telefonon, se emailen. Az oldalon csak rendeléstervezet elküldésére van lehetőség.
Miért? Mert cégünk nem köt olyan szerződést ami távollévők közötti szerződésnek minősül. (Az a szerződés, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.)
Erre egy nagyon egyszerű okból kifolyólag van szükség, éspedig a jelenleg érvényben levő szabályozás szerint, távollévők közötti szerződések esetében a vásárlónak 14 napos indoklás nélküli elállási joga van, nekünk pedig kötelességünk visszavenni mindent. A webkatalógusunk termékei főleg százezres és milliós tételek. Míg nekünk kötelességünk visszavenni mindent, addig nagykereinknek semmi kötelezettsége nincs, így a visszaküldött árú a mi raktárunkon marad, családi vállalkozásként ezt nem engedhetjük meg.

A gyakorlatban Ön mivel jár rosszabbul? Nem lesz lehetősége indokolatlanul visszaküldeni a terméket 14 napon belül. Nagyon fontos, hogy csak ennyi. Ez semmilyen garanciális feltételt, jótállást nem befolyásol.

A rendeléstervezet elküldésével jelzi felénk vásárlási szándékát, viszont mivel cégünk webkatalógust is üzemeltet, így a félreértés elkerülése végett a tényleges rendelés létrejöttéhez személyes megjelenését igazolnia kell egy nyilatkozat aláírásával.
Készpénzben történő fizetés esetén, nyilatkozat aláírása nem szükséges, mert a fizetési mód már egyértelműsíti az  üzletben történő vásárlást.

2.1. Az solardepo.hu áruházban történt rendeléstervezet leadással minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendeléstervezet leadás menetével és feldolgozásával.

2.2. A rendeléstervezet leadás webshopunkon keresztül regisztrációhoz kötött, az első használat alkalmával automatikusan létrejön felhasználói fiókja.

2.3. Fizetési módok: Előreutalás, vagy készpénz előre (készpénz max 1,5millió forintig). Minden esetben díjbekérő, vagy előlegszámla alapján.

3. GARANCIA, SZAVATOSSÁG:

3.1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

3.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

3.3. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan gyári hibásak.

3.4. Minden 10 000Ft bruttó eladási árat meghaladó termékre egy év a törvényben foglalt kötelező jótállás. Ezen a jótálláson felül a gyártók általában vállalnak pluszgaranciát.

3.5. Legtöbb termék gyártói garanciával kerül forgalomba, 5, 7, 10,12,15, 20, 25 év. Garanciális feltételek minden esetben a gyártó honlapján közzé adottak. A gyártói garanciális ügyintézést cégünk vállalja.

4. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

4.0 Cégünk nem köt olyan szerződést, ami távollévők közötti szerződésnek minősül, így ez a jog nem értelmezhető.

4.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

4.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék teljes vételárát a vásárló részére(vásárló által megadott bankszámla számra).

4.3. Elálláskor a termék kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban, az eredeti számlával együtt küldhető vissza. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.

4.4. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza cégünk címére.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

5. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

5.1. Az solardepo.hu áruház használata feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

5.2. Az solardepo.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

-Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az solardepo.hu webkatalógus akadálytalan működését és a használatát.

-Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

-Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett, de főleg bármilyen adat elvesztése.

-Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

5.3. Az solardepo.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami az solardepo.hu.hu webkatalógushoz való csatlakozás miatt következett be.

5.4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

5.5. Egyedül a vásárló felelős az solardepo.hu webáruházhoz való kapcsolódásáért és az áruház használatáért.

5.6. Az solardepo.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

5.7. Az solardepo.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az solardepo.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

5.8. Az solardepo.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az solardepo.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

5.9. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az solardepo.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

6. ADATKEZELÉS

6.1. A webkatalógus használata során az solardepo.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára kivéve 6.4-es pont továbbá abban az esetben amennyiben az az solardepo.hu alvállalkozója. (Pl: Futárszolgálat, a megrendelés kézbesítéséhez).

6.2 A webkatalógus böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az solardepo.hu kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

6.3. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti arról az e-mail címről, melyről a regisztrációja történt az info@solardepo.hu e-mail címre.

6.4 A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.